Banner_visie

Visie

Holos betekent ‘geheel’. We zien de mens als eenheid van lichaam en geest. Holistische Massagetherapie gaat uit van alle aspecten van de mens, zowel fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel en de samenhang en wisselwerking daartussen. Het één staat niet los van het ander.

Ziekte ontstaat niet zomaar. Het lichaam vertelt ons iets, vraagt onze aandacht. Daarom raak je bij Massagetherapie niet alleen het weefsel aan maar ook de emotie die het weefsel heeft vastgezet. Het lichaam weet en herinnert zich alles, vandaar ook dat het lichaam altijd de juiste signalen afgeeft, het liegt nooit. Hartkloppingen, versnellingen van de ademhaling, blozen en hakkelen zijn allemaal herkenbare voorbeelden van het feit dat ons lichaam ons gevoelsleven weerspiegelt.

visierechts

Omdat jij jouw lijf beter kent dan wie dan ook, wordt je tijdens Massagetherapie uitgenodigd te luisteren naar wat jouw lichaam je te vertellen heeft. Dit kan leiden tot bewustwording en je helpen de juiste keuzes te maken voor jou op dit moment in je leven. Alles is welkom, alles mag er zijn. Niets hoeft ontkend te worden, maar mag zich welkom en geaccepteerd voelen.

“Alles is al goed.”
“Jij bent goed, precies zoals je bent!”