Banner_voor_wie
fotosmall1

PROTOCOL CORONA DD 11-05-2020

Harderwijk, 11 mei 2020

Geachte cliënt,

Gelukkig mag ik u weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisaties (VBAG en RBCZ) bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren.

• Ik plan mijn afspraken zo, dat de cliënten elkaar niet ontmoeten.
• Kom op tijd, maar niet te vroeg.
• Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken. (Tenzij een noodgeval)
• Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner thuis.
• Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stop uw spullen in uw tas of jaszak.
• Voor en na de behandeling was ik mijn handen met desinfecterende zeep.
• Na iedere cliënt worden contactpunten en stoelen schoongemaakt.
Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk.
• Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand.
• Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik instructies en oefeningen op minimaal 1,5m.
• De massage volgt zoveel mogelijk op normale wijze, maar beter is om niet teveel te praten.
• Tijdens de hele sessie zal ik een mondkapje dragen, dit wordt mij verplicht gesteld door mijn beroepsvereniging.
• Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.
• Verder verzoek ik u om tijdens deze corona-periode anders dan anders zo mogelijk een hoeslaken en twee of drie handdoeken mee te nemen die u naderhand zelf afneemt en weer met u meeneemt naar huis alwaar u de spullen op 60 graden dient te wassen.

Van mijn kant moet ik u melden dat ik naast mijn werk als massagetherapeut ook werkzaam ben als begeleider op een wooninstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Mocht u om deze reden afzien van een afspraak met mij dan hoor ik dat graag van u. Ook deze annuleringen worden niet in rekening gebracht.

Met vriendelijke groet,
Willy van Brussel

• Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet of behandelen veilig kan en zelfs vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te checken of er iets is veranderd. Hieronder volgt voor u deze vragenlijst.

Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.

fotosmall2

Infectiepreventie Corona

Triage/Vragenlijst voorafgaand aan afspraak:

1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee
3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Hoesten, kuchen of niezen; koorts (38graden of hoger), kortademigheid? Ja / Nee
4. Heeft u huisgenoten met deze verschijnselen? Ja / Nee
5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee
6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / Nee

Indien een ‘Ja’ dan ga ik u niet behandelen of indien mogelijk en noodzakelijk een behandeling op afstand (videobellen) geven.

Indien alles ‘Nee’ dan graag de volgende vragen beantwoorden:

7. Heeft u een griepprik gehad? Ja / Nee
8. Heeft u nu één van de volgende verschijnselen:
a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
b. keelpijn;
c. onbekende hoofdpijn;
d. onbekende moeheid;
e. onbekende diarree of buikklachten.

Indien een ‘Ja’ dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere risico-inschatting door mij en in samenspraak met u.

Indien alles ‘Nee’ dan is behandelen toegestaan.

Bij twijfel bel mij !!! Of stuur een appje !!!